Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:268) om ändring i sjölagen (1994:1009)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:268) om ändring i sjölagen (1994:1009)

» Läs sjölagen (1994:1009) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:268 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Förarbeten till sjölagen (1994:1009) och ändringar i lagen

Sjölag (1994:1009)
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1995:314
Rubrik: Lag (1995:314) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 3 kap 48 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1995:1081
Rubrik: Lag (1995:1081) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: nuvarande 21 kap 5–11 §§ betecknas 21 kap 8–14 §§; ändr. 7 kap 1 §, 9 kap 3 §, 10 kap, 12 kap 1 §, 19 kap 1 §, rubr. till 21 kap; nya 20 kap 15 §, 21 kap 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1996‑05‑30 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1312
Rubrik: Lag (1995:1312) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §, 16 kap 6, 8 §§, 19 kap 1 §; nya 16 kap 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1313
Rubrik: Lag (1995:1313) om ändring i lagen (1995:1081) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §, 19 kap 1 § i 1995:1081
Ändring, SFS 1995:1314
Rubrik: Lag (1995:1314) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §, 14 kap 66 §, 16 kap, 17 kap 1 §, 19 kap 1 §
Ikraft: 1996‑12‑19 överg.best.
Ändring, SFS 1996:11
Rubrik: Förordning (1996:11) om ikraftträdande av lagen (1995:1081) om ändring i sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1081
Ändring, SFS 1996:14
Rubrik: Förordning (1996:14) om ikraftträdande av lagen (1995:1314) om ändring i sjölagen (1994:1009) och lagen (1995:1363) om ändring i luftfartslagen (1957:297)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1314
Ändring, SFS 1996:268
Rubrik: Lag (1996:268) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §, 18 kap 10 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:266
Rubrik: Lag (1997:266) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 4, 6, 7, 25 §§, 5 kap 2 §; nya 1 kap 1 a, 1 b §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1998:365
Rubrik: Lag (1998:365) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 21 kap 2 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1322
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1998:365
Ändring, SFS 1999:220
Rubrik: Lag (1999:220) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 20 kap 5 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 2000:187
Rubrik: Lag (2000:187) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:384
Rubrik: Lag (2001:384) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 a, 2, 6, 8 §§, 2 kap 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19, 24, 25, 28, 29 §§, 3 kap 6, 14, 24, 33, 34, 35 §§, 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 22 kap 4, 9, 10 §§, rubr. närmast före 1 kap 2 §; nya 1 kap 2 a §, 2 kap 15 a, 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2001‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:357
Rubrik: Lag (2002:357) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:237
Ändring, SFS 2002:469
Rubrik: Lag (2002:469) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 21 kap 2 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:610
Rubrik: Lag (2002:610) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §
Ikraft: 2003‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:189
Rubrik: Förordning (2003:189) om ikraftträdande av lagen (2002:610) om ändring i sjölagen (1994:1009) och lagen (2002:611) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:610
Ändring, SFS 2004:651
Rubrik: Lag (2004:651) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 9 kap 5, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 2004‑10‑20
Ändring, SFS 2004:722
Rubrik: Förordning (2004:722) om ikraftträdande av lagen (2004:651) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2004:651
Ändring, SFS 2005:155
Rubrik: Lag (2005:155) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 2 kap 15 a §
Ikraft: 2005‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:255
Rubrik: Lag (2005:255) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 10 kap 11 §, rubr. närmast före 10 kap 11 §
Ikraft: 2005‑08‑05
Ändring, SFS 2005:586
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:255
Ändring, SFS 2005:705
Rubrik: Lag (2005:705) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 21 kap 10, 12, 13 §§
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2006:81
Rubrik: Lag (2006:81) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 21 kap 2 §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2007:443
Rubrik: Lag (2007:443) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 13 kap 60 §, 21 kap 2 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:705) om ändring i sjölagen
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:705
Ändring, SFS 2008:1311
Rubrik: Lag (2008:1311) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 14 §§, 18 kap 1, 2, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 20 kap 12 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:460
Rubrik: Lag (2009:460) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 18 kap. 13 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:1515
Rubrik: Lag (2009:1515) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ändring, SFS 2010:297
Rubrik: Lag (2010:297) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 20 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2010:976
Rubrik: Lag (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 3 kap. 36 §, 9 kap. 3 §, 11 kap. 1 §, rubr. till 11 kap.
Ändring, SFS 2010:1551
Rubrik: Lag (2010:1551) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 18 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:547
Rubrik: Lag (2011:547) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 6 kap. 14 §, 20 kap. 11 §, rubr. till 18 kap.; nya 18 kap. 5 a §, rubr. närmast före 18 kap. 5 a §
Ikraft: 2011‑06‑17
CELEX-nr: 32009L0018 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:353
Rubrik: Lag (2012:353) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: nuvarande 20 kap. 13, 14, 15 §§ betecknas 20 kap. 16, 15, 14 §§; ändr. 2 kap. 1, 7 §§, 9 kap. 5, 10 §§, 10 kap. 5, 17, 19 §§, 16 kap. 11 §, nya 20 kap. 16 §, rubr. till 7 kap.; nya 7 kap. 2, 3 §§, 20 kap. 13 §, rubr. närmast före 7 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2012‑07‑01
CELEX-nr: 32009L0020 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:328
Rubrik: Lag (2013:328) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 2, 12, 19 §§, 19 kap. 1 §, 20 kap. 14 §, 21 kap. 5, 6 §§; nytt kap. 10 a kap, nya 7 kap. 2 a §, 10 kap. 2 a, 13 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 13 a §
Ikraft: 2013‑09‑03
Ändring, SFS 2013:543
Rubrik: Förordning (2013:543) om ikraftträdande av lagen (2013:328) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 7 kap. 1, 2 a §§, 10 kap. 2, 2 a, 12, 13 a, 19 §§, 10 a kap., 19 kap. 1 §, 20 kap. 14 §, 21 kap. 5, 6 §§ i 2013:328
Ändring, SFS 2014:370
Rubrik: Förordning (2014:370) om ikraftträdande av lagen (2013:328) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 9 kap. 5 § i 2013:328
Ändring, SFS 2014:614
Rubrik: Lag (2014:614) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 18 kap. 19 §, 22 kap. 10 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:927
Rubrik: Lag (2014:927) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 13 kap. 60 §, 21 kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2015‑01‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1352
Rubrik: Lag (2014:1352) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ny 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1452
Rubrik: Lag (2014:1452) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 13 kap. 1, 2, 4, 61 §§, 14 kap. 1, 2 §§; ny 13 kap. 4 a §
Ikraft: 2015‑03‑01
Ändring, SFS 2015:256
Rubrik: Lag (2015:256) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: upph. 15 kap. 1 a, 2 §§, rubr. närmast före 15 kap. 4, 17 §§; nuvarande 15 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§ betecknas 15 kap. 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36 §§; ändr. 3 kap. 25 §, 7 kap. 2, 2 a §§, 9 kap. 5 §, de nya 15 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§, de nya 15 kap. 35, 36 §§, 19 kap. 1 §, 21 kap. 4 §, rubr. till 15 kap., rubr. närmast före nuvarande 15 kap. 29 § sätts närmast före den nya 15 kap. 35 §; nya 15 kap. 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34 §§, 20 kap. 14 a §, 21 kap. 6 a §, rubr. närmast före 15 kap. 6, 19, 31, 32, 33, 34 §§
Ikraft: 2015‑09‑02
Ändring, SFS 2015:412
Rubrik: Förordning (2015:412) om ikraftträdande av lagen (2015:256) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2015:256
Ändring, SFS 2017:722
Rubrik: Lag (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 2 a §§, 19 kap 1 §, 20 kap. 14 §; nytt 11 a kap.
Ikraft: 2018‑02‑03 överg.best.
Ändring, SFS 2017:723
Rubrik: Lag (2017:723) om ändring i lagen (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 11 a kap. 5 § i 2017:722
Ändring, SFS 2017:1056
Rubrik: Lag (2017:1056) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: upph. 2 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 2, 6 §§, 2 kap. 15, 24, 25 §§
Ikraft: 2018‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1242
Rubrik: Förordning (2017:1242) om ikraftträdande av lagen (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2017:722
Ändring, SFS 2018:280
Rubrik: Lag (2018:280) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 2 kap. 29 §, 22 kap. 4 §; ny 2 kap. 29 a §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:418
Rubrik: Lag (2018:418) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 21 kap. 11 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:801
Rubrik: Lag (2018:801) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 2 kap. 15 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1336
Rubrik: Lag (2018:1336) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 15 kap. 8 §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1855
Rubrik: Lag (2018:1855) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: upph. 11 kap.; ändr. 1 kap. 1 b §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, 10 kap. 19 §, 11 a kap. 5 §, 12 kap. 1 §, 18 kap. 10, 21 §§, 19 kap. 1 §, 20 kap. 14 §, 21 kap. 5, 6, 7, 11 §§; nytt 11 kap., ny 21 kap. 5 a §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1856
Rubrik: Lag (2018:1856) om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: utgår 11 kap. 1 § i 2010:976; ändr. 9 kap. 3 § i 2010:976
Ändring, SFS 2018:1857
Rubrik: Lag (2018:1857) om ändring i lagen (2017:723) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 11 a kap. 5 § i 2017:723
Ändring, SFS 2019:351
Rubrik: Lag (2019:351) om ändring i sjölagen (1994:1009)
Omfattning: ändr. 20 kap. 4 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman