Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:261) om ändring i lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:261) om ändring i lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem

» Läs lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:261 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Förarbeten till lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem och ändringar i lagen

Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:159
Upphävd: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 1987:814
Rubrik: Lag (1987:814) om ändring i lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:124 om de homosexuellas situation i samhället [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:350
Ändring, SFS 1988:1458
Rubrik: Lag (1988:1458) om ändring i lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:58 om rätten att besluta om resning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:33
Ändring, SFS 1991:627
Rubrik: Lag (1991:627) om ändring i lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1996:261
Rubrik: Lag (1996:261) om ändring i lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 2003:376
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman