Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:260) om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:260) om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek

» Läs lagen (1984:649) om företagshypotek (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:260 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Förarbeten till lagen (1984:649) om företagshypotek och ändringar i lagen

Lag (1984:649) om företagshypotek
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:128 med förslag till lag om företagshypotek m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:413
Upphävd: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 1985:174
Rubrik: Lag (1985:174) om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:54 om panträttsreglerna i jordabalken och sjölagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:129
Ändring, SFS 1990:455
Rubrik: Lag (1990:455) om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 4 kap 22 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1994:1049
Rubrik: Lag (1994:1049) om ändrad lydelse av lagen (1984:649) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 4 kap 24 §, rubr. närmast före 4 kap 24 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1996:260
Rubrik: Lag (1996:260) om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 2000:185
Rubrik: Lag (2000:185) om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:381
Rubrik: Lag (2001:381) om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2, 3, 9, 10, 22, 24 §§, 5 kap 1 §; nya 4 kap 24 a, 24 b §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:355
Rubrik: Lag (2002:355) om ändring i lagen (1984:649) om företagshypotek
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:237
Ändring, SFS 2003:528
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman