Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:259) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:259) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

» Läs lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:259 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Förarbeten till lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer och ändringar i lagen

Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1979/80:119 om preskriptionslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:139
Ändring, SFS 1987:810
Rubrik: Lag (1987:810) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:396
Rubrik: Lag (1988:396) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1266
Rubrik: Lag (1988:1266) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1996:259
Rubrik: Lag (1996:259) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:366
Rubrik: Lag (1997:366) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 2003:381
Rubrik: Lag (2003:381) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:80 Ny sambolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2004:240
Rubrik: Lag (2004:240) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5, 5 a §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:699
Rubrik: Lag (2006:699) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1280
Rubrik: Lag (2007:1280) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2018:712
Rubrik: Lag (2018:712) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:395
Rubrik: Lag (2020:395) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
Omfattning: ändr. 4, 5 a §§
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman