Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:258) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:258) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

» Läs bötesverkställighetslagen (1979:189) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:258 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Förarbeten till bötesverkställighetslagen (1979:189) och ändringar i lagen

Bötesverkställighetslag (1979:189)
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: prop. 1978/79:40 med förslag till lag om bötesverkställighet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:159
Ändring, SFS 1983:352
Rubrik: Lag (1983:352) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 1, 14 §§; nya 15–23 §§, rubr. före 15 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:93 om ändring i brottsbalken m.m. (förvandling av böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:264
Ändring, SFS 1983:380
Rubrik: Lag (1983:380) om ändring i lagen (1983:352) om ändring bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:126 om underrätternas sammansättning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1985:148
Rubrik: Lag (1985:148)om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 9 §
Ikraft: 1985‑09‑01
Ändring, SFS 1986:1331
Rubrik: Lag (1986:1331) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1988:947
Rubrik: Lag (1988:947) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:359
Rubrik: Lag (1989:359) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:78 om högsta domstolen och rättsbildningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1990:375
Rubrik: Lag (1990:375) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1991:1140
Rubrik: Lag (1991:1140) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1993:518
Rubrik: Lag (1993:518) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:902
Rubrik: Lag (1993:902) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: upph. 7, 9, 10, 11 §§; ändr. 6, 15 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1995:305
Rubrik: Lag (1995:305) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:258
Rubrik: Lag (1996:258) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 2001:356
Rubrik: Lag (2001:356) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2005:976
Rubrik: Lag (2005:976) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:695
Rubrik: Lag (2006:695) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2020:1074
Rubrik: Lag (2020:1074) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman