Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:257) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:257) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

» Läs lagen (1976:206) om felparkeringsavgift (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:257 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Förarbeten till lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och ändringar i lagen

Lag (1976:206) om felparkeringsavgift
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten: prop. 1975/76:106 med förslag till lag om felparkeringsavgift, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], TU 1975/76:14, rskr 1975/76:240
Ändring, SFS 1976:1124
Rubrik: Lag (1976:1124) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1976:1125
Rubrik: Förordning (1976:1125) om ikraftträdande av lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och lagen (1976:1124) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:206 och 1976:1124
Ändring, SFS 1979:562
Rubrik: Lag (1979:562) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: prop. 1978/79:111 (bil. 5), TU 1978/79:27, rskr 1978/79:420
Ändring, SFS 1980:979
Rubrik: Lag (1980:979) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1979/80:178 om fortsatt körkortsreform [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:TU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:29
Ändring, SFS 1981:142
Rubrik: Lag (1981:142) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1, 3, 6, 16 §§; omtryck
Ändring, SFS 1981:143
Rubrik: Förordning (1981:143) om ikraftträdande av lagen (1981:142) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1981:142
Ändring, SFS 1981:837
Rubrik: Lag (1981:837) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 9, 13 §§
Ändring, SFS 1982:195
Rubrik: Lag (1982:195) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1984:319
Rubrik: Lag (1984:319) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:19
Rubrik: Lag (1985:19) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1985‑04‑01
Ändring, SFS 1987:25
Rubrik: Lag (1987:25) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 5, 16 §§; omtryck
Ikraft: 1987‑03‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:51 om kommunal parkeringsövervakning [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:TU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:105
Ändring, SFS 1988:1180
Rubrik: Lag (1988:1180) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 4, 9, 10, 15, 16 §§; ny 10 a §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:358
Rubrik: Lag (1989:358) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:78 om högsta domstolen och rättsbildningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1992:633
Rubrik: Lag (1992:633) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:517
Rubrik: Lag (1993:517) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 10 a, 11 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:900
Rubrik: Lag (1993:900) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1996:257
Rubrik: Lag (1996:257) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: upph. 11, 12 §§; ändr. 10, 10 a §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:487
Rubrik: Lag (1997:487) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 2001:564
Rubrik: Lag (2001:564) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2005:697
Rubrik: Lag (2005:697) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:697) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:697
Ändring, SFS 2008:1361
Rubrik: Lag (2008:1361) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2014:719
Rubrik: Lag (2014:719) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: ändr. 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2020:507
Rubrik: Lag (2020:507) om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift
Omfattning: nya 11, 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman