Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:255) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:255) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott

» Läs lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:255 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Förarbeten till lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott och ändringar i lagen

Lag (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: prop. 1975:68 om ändringar i sjölagen (1891:35 s.1), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:171
Ändring, SFS 1975:926
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1996:255
Rubrik: Lag (1996:255) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 2001:378
Rubrik: Lag (2001:378) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001‑12‑01
Ändring, SFS 2008:1312
Rubrik: Lag (2008:1312) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1552
Rubrik: Lag (2010:1552) om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2011‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman