Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:252) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:252) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

» Läs lagen (1933:269) om ägofred (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:252 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Förarbeten till lagen (1933:269) om ägofred och ändringar i lagen

Lag (1933:269) om ägofred
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: rskr 1933:201
Ändring, SFS 1938:122
Omfattning: ändr. 57 §
Ändring, SFS 1940:598
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1946:837
Omfattning: ändr. 31, 33, 36, 37, 49, 51, 53, 58 §§
Ändring, SFS 1948:463
Omfattning: ändr. 59 §
Ändring, SFS 1969:802
Omfattning: ändr. 36 §
Ändring, SFS 1970:435
Omfattning: ändr. 25, 31, 44, 52 §§
Förarbeten: prop. 1970:13 med förslag till ny delgivningslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:L1U17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 101
Ändring, SFS 1971:561
Omfattning: ny 4 kap 46 a §, rubr. närmast före 4 kap 46 a §
Ändring, SFS 1971:1053
Omfattning: ändr. 24, 25, 29, 31, 36, 43, 45, 46, 49 §§
Ändring, SFS 1977:667
Rubrik: Lag (1977:667) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 11, 12, 28, 33, 36, 42–44, 46 a, 52, 59, 60 §§
Ändring, SFS 1981:795
Rubrik: Lag (1981:795) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 32, 55 §§
Ändring, SFS 1983:650
Rubrik: Lag (1983:650) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ny 45 a §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1987:149
Rubrik: Lag (1987:149) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:187
Rubrik: Lag (1988:187) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: upph. 60, 63 §§; ändr. 30, 33, 36, 62 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1995:7
Rubrik: Lag (1995:7) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 46 a §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:252
Rubrik: Lag (1996:252) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 36, 37 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 2005:1168
Rubrik: Lag (2005:1168) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 12, 30, 33, 36, 62 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:677
Rubrik: Lag (2006:677) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2010:903
Rubrik: Lag (2010:903) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:978
Rubrik: Lag (2010:978) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 4 kap. 24, 29, 31, 43, 45, 46 §§, 5 kap. 49 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2014:695
Rubrik: Lag (2014:695) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2018:414
Rubrik: Lag (2018:414) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 4 kap. 24 §, 5 kap. 49 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:844
Rubrik: Lag (2019:844) om ändring i lagen (1933:269) om ägofred
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman