Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:250) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:250) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

» Läs lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:250 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Förarbeten till lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet och ändringar i lagen

Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: rskr 1927:79
Ändring, SFS 1981:135
Rubrik: Lag (1981:135) om ändring i lagen (1927:56) om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 7, 9 §§; ny 10 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1979/80:119 om preskriptionslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:139
Ändring, SFS 1981:804
Rubrik: Lag (1981:804) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 8 §§; ny 9 a §
Ändring, SFS 1994:510
Rubrik: Lag (1994:510) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1996:250
Rubrik: Lag (1996:250) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:76
Rubrik: Lag (2012:76) om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2012‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman