Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:25) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:25) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

» Läs kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:25 :
Jfr prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7 Tvåpartsprocess m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna, rskr. 1995/96:55

Förarbeten till kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat och ändringar i lagen

Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1973:949
Omfattning: ändr. 2, 5 §§; ny 6 §
Ändring, SFS 1977:799
Rubrik: Förordning (1977:799) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ändring, SFS 1987:1016
Rubrik: Förordning (1987:1016) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1991:768
Rubrik: Förordning (1991:768) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1992:204
Rubrik: Förordning (1992:204) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1996:25
Rubrik: Förordning (1996:25) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1033
Rubrik: Förordning (1998:1033) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 2003:911
Rubrik: Förordning (2003:911) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2018:931
Rubrik: Förordning (2018:931) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman