Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:248) om ändring i utsökningsbalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:248) om ändring i utsökningsbalken


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/en-sfs.php on line 141

Förarbeten till SFS 1996:248 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Alla förarbeten till utsökningsbalken (1981:774) och ändringar i utsökningsbalken

Utsökningsbalk (1981:774)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1980/81:8 med förslag till utsökningsbalk [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:350
Ändring, SFS 1981:1337
Rubrik: Lag (1981:1337) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1981/82:49 om ändring i utsökningsbalken [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:87
Ändring, SFS 1983:165
Rubrik: Lag (1983:165) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 27 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:86 om ändring i utsökningsbalken [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:154
Ändring, SFS 1983:924
Rubrik: Lag (1983:924) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §; nya 13 kap 20 a §, 15 kap 24 a §
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:33 om ändring i utsökningsbalken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:30
Ändring, SFS 1984:296
Rubrik: Lag (1984:296) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 5 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:149 om ändring i utsökningsbalken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:326
Ändring, SFS 1984:653
Rubrik: Lag (1984:653) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 5 §, 8 kap 13 §, 13 kap 17 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:128 med förslag till lag om företagshypotek m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1984:695
Rubrik: Lag (1984:695) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 25, 58 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:137 med förslag till ändringar i hyreslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:BoU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:378
Ändring, SFS 1985:983
Rubrik: Lag (1985:983) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 6 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:372
Rubrik: Lag (1987:372) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 15 kap 6, 10 §§; ny 7 kap 8 a §
Ikraft: 1987‑12‑01
Ändring, SFS 1987:684
Rubrik: Lag (1987:684) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 15 §, 15 kap 18 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:755
Rubrik: Lag (1987:755) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:793
Rubrik: Lag (1987:793) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 19 §, 15 kap 1 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:140
Rubrik: Lag (1988:140) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:59 om ändrade regler vid löneutmätning och införsel [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:LU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:140
Ändring, SFS 1988:385
Rubrik: Lag (1988:385) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 15, 16, 24 §§, 4 kap 8, 27, 32 §§, 15 kap 7 §, 16 kap 1, 10 §§; ny 6 kap 10 a §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1454
Rubrik: Lag (1988:1454) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 20 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:58 om rätten att besluta om resning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:33
Ändring, SFS 1988:1470
Rubrik: Lag (1988:1470) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:55
Ändring, SFS 1989:842
Rubrik: Lag (1989:842) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 1989‑12‑08
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:842
Ändring, SFS 1990:115
Rubrik: Lag (1990:115) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 4 §
Ikraft: 1990‑05‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:56 om ändring i utsökningsbalken (hantering av restbelopp) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:135
Ändring, SFS 1990:669
Rubrik: Lag (1990:669) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 9, 14 §§; ny 15 kap 6 a §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:748
Rubrik: Lag (1990:748) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 11, 12 §§, 8 kap 4 §, rubr. närmast före 3 kap 11 §
Ikraft: 1991‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:85 om ny summarisk process [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:311
Ändring, SFS 1990:1388
Rubrik: Lag (1990:1388) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap 25, 58 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1441
Rubrik: Lag (1990:1441) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 1990:669
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:203
Rubrik: Lag (1991:203) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Förarbeten: prop. 1990/91:106 om kontobaserat penningmarknadssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1991:362
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1990:748
Ändring, SFS 1991:848
Rubrik: Lag (1991:848) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 1, 5 §§, 4 kap 27 §, 13 kap 14 §, rubr. närmast före 4 kap 27 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:849
Rubrik: Lag (1991:849) om ändring i lagen (1990:748) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 12 § i 1990:748
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:877
Omfattning: ändr. av ikrafttr.best. till 1990:748
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:848
Ändring, SFS 1991:1730
Rubrik: Lag (1991:1730) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 6 a §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:24 om ändring i utsökningsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:LU13, rskr 1991/92:44
Ändring, SFS 1991:1989
Rubrik: Lag (1991:1989) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 15 kap 2 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:636
Rubrik: Lag (1992:636) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 15 §§, 17 kap 1, 3, 7 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:831
Rubrik: Lag (1992:831) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 10 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:83 om ny konsumentkreditlag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:LU28, rskr 1991/92:319
Ändring, SFS 1992:1182
Rubrik: Lag (1992:1182) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 14 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1183
Rubrik: Lag (1992:1183) om ändring i lagen (1992:636) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 15 § i 1992:636
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:203
Ändring, SFS 1993:516
Rubrik: Lag (1993:516) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 18 kap 3 §, ändr. 2 kap 19 §, 18 kap 1, 2, 4–16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 18 kap 2, 12, 16 a §§; ny 18 kap 16 a §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:893
Rubrik: Lag (1993:893) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 36 §, rubr. närmast före 4 kap 36 §; ändr. 1 kap 6 §, 2 kap 3, 5, 30 §§, 4 kap 8, 10, 27 §§, 15 kap 7 §, 16 kap 1, 10 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1650
Rubrik: Lag (1993:1650) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 4 kap 3, 8 §§, 13 kap 6, 20 a §§, 15 kap 24 a §, 17 kap 7 §
Ikraft: 1994‑02‑01
Ändring, SFS 1994:421
Rubrik: Lag (1994:421) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:444
Rubrik: Lag (1994:444) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 27 §, 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5, 13, 56, 57, 58, 59, 60, 18 kap 6 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:480
Rubrik: Lag (1994:480) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 8 kap 14 §; ändr. 10 kap 7, 10 §§, 12 kap 25 §, 13 kap 7 §, 16 kap 15 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1010
Rubrik: Lag (1994:1010) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 12 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1038
Rubrik: Lag (1994:1038) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. rubr. närmast före 18 kap 17 §; ändr. 3 kap 10, 11, 12 §§, 13 kap 14, 16 §§, rubr. till 18 kap
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1010
Ändring, SFS 1994:1413
Rubrik: Lag (1994:1413) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 15 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1964
Rubrik: Lag (1994:1964) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 5 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1983
Rubrik: Lag (1994:1983) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 4 §, 18 kap 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:636
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:298
Rubrik: Lag (1995:298) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 15 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3 §, 3 kap 4, 22, 23 §§, 4 kap 8, 9, 10, 11, 33 §§, 7 kap, 13 kap 1 §, 16 kap 5 §, 17 kap 3, 6, 7, 8 §§, 18 kap 7, 12, 16 §§; nya 4 kap 1 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 13 a, 36 §§, 13 kap 14 a §, 16 kap 12 a §, rubr. närmast före 4 kap 36 §
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1398
Rubrik: Lag (1995:1398) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:130
Rubrik: Lag (1996:130) om ändring i lagen (1995:298) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 7, 8 §§, 5 p övergångsbest. till 1995:298
Förarbeten: bet. 1995/96:LU29 Ändring i konkurslagen, m.m., rskr. 1995/96:166
Ändring, SFS 1996:248
Rubrik: Lag (1996:248) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 18 kap 8, 11, 18 §§; ändr. 18 kap 1, 16 a §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1027
Rubrik: Lag (1996:1027) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1032
Rubrik: Lag (1996:1032) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1438
Rubrik: Lag (1996:1438) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 15, 16, 24 §§, 4 kap 8, 27, 32 §§, 16 kap 1, 10 §§, 18 kap 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:490
Rubrik: Lag (1997:490) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1998:1484
Rubrik: Lag (1998:1484) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:118
Rubrik: Lag (1999:118) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §, 3 kap 15, 16, 17, 18 §§, 18 kap 5 §
Ikraft: 1999‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:398
Rubrik: Lag (1999:398) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 10 a §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:1286
Rubrik: Lag (2000:1286) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 10 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:126 En ny tullag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:377
Rubrik: Lag (2001:377) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 1 kap 8, 9 §§, 10 kap 1 §
Ikraft: 2001‑12‑01
Ändring, SFS 2003:114
Rubrik: Lag (2003:114) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 2003‑05‑01
Ändring, SFS 2003:258
Rubrik: Lag (2003:258) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:57 Effektivare pantbrevshantering m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:170
Ändring, SFS 2003:531
Rubrik: Lag (2003:531) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 8 kap 13 §; ändr. 6 kap 5 §, 8 kap 15 §, 13 kap 17 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ],rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:676
Rubrik: Lag (2003:676) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 30 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:84
Rubrik: Lag (2004:84) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 11 kap 2 §, 14 kap 3, 6 §§; nya 11 kap 2 a, 3 a §§
Ikraft: 2005‑04‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:27 Rättigheter i luftfartyg (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:135
Ändring, SFS 2004:429
Rubrik: Lag (2004:429) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:448
Rubrik: Lag (2004:448) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap 27, 58 §§, 13 kap 6 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:108 Inteckning i utländsk valuta (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:248
Ändring, SFS 2004:479
Rubrik: Lag (2004:479) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 6, 14, 23 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:798
Rubrik: Lag (2004:798) om ändring i lagen (2004:479) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 23 § i 2004:479
Ändring, SFS 2004:1201
Rubrik: Lag (2004:1201) om ändring i lagen (2004:84) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, ikrafttr.best. till 2004:84
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:18 Handel med utsläppsrätter II (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:MJU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:43
Ändring, SFS 2004:1202
Rubrik: Lag (2004:1202) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 30 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:18 Handel med utsläppsrätter II (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:MJU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:43
Ändring, SFS 2005:108
Rubrik: Lag (2005:108) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:689
Rubrik: Lag (2005:689) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap 16 a §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2006:672
Rubrik: Lag (2006:672) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 2 kap 3, 4 §§, 4 kap 8, 32 §§, 16 kap 10 §, 18 kap 4 §, rubr. närmast före 4 kap 32 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 15, 16, 24, 25, 26, 30 §§, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 27 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:277
Rubrik: Lag (2007:277) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 13 a §§; ändr. 2 kap 27 §, 4 kap 9, 9 a, 9 b, 10, 33, 36 §§, 10 kap 16 §, 12 kap 35 §, 17 kap 1, 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:331
Rubrik: Lag (2007:331) om ändring i lagen (2007:277) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 36 § i 2007:277
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:689) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:689
Ändring, SFS 2008:216
Rubrik: Lag (2008:216) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 4, 13 §§
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2008:542
Rubrik: Lag (2008:542) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 7 §§, 12 kap 5 §
Ikraft: 2008‑09‑01
Ändring, SFS 2008:588
Rubrik: Lag (2008:588) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap 14 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2008:881
Rubrik: Lag (2008:881) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, rubr. närmast före 3 kap 11 §; ny 3 kap 12 a §
Ikraft: 2008‑12‑12
Ändring, SFS 2008:991
Rubrik: Lag (2008:991) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 25, 26 §§, 6 kap 5 §; ny 8 kap 13 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1229
Rubrik: Lag (2010:1229) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 17, 23 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1848
Rubrik: Lag (2010:1848) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 10 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1937
Rubrik: Lag (2010:1937) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:862
Rubrik: Lag (2011:862) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 13 §§, rubr. närmast före 3 kap. 13 §
Ikraft: 2011‑08‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32008L0052 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1201
Rubrik: Lag (2011:1201) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2014:151
Rubrik: Lag (2014:151) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 2, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2014‑10‑01
Ändring, SFS 2015:683
Rubrik: Lag (2015:683) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 7, 19 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:756
Rubrik: Lag (2015:756) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 17 §
Ikraft: 2016‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:861
Rubrik: Lag (2015:861) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 a §
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2015:870
Rubrik: Förordning (2015:870) om ikraftträdande av lagen (2015:861) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2015:861
Ändring, SFS 2016:44
Rubrik: Lag (2016:44) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2016:131
Rubrik: Lag (2016:131) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §
Ikraft: 2016‑03‑15
Förarbeten: bet. 2015/16:CU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2015/16:157 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:254
Rubrik: Lag (2016:254) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2017:467
Rubrik: Lag (2017:467) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap. 3, 8 §§, rubr. rubriken närmast efter 16 kap. 9 § sätts närmast före 16 kap. 11 §; nya 16 kap. 10, 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§, 18 kap. 11 §, rubr. närmast före 16 kap. 10 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1989
Rubrik: Lag (2018:1989) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 15 §§
Ikraft: 2019‑03‑01
Ändring, SFS 2019:841
Rubrik: Lag (2019:841) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §, 10 kap. 16 §, 12 kap. 35 §, 17 kap. 5 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:920
Rubrik: Lag (2020:920) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1175
Rubrik: Lag (2020:1175) om ändring i utsökningsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 30 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman