Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:245) om ändring i ärvdabalken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:245) om ändring i ärvdabalken


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/en-sfs.php on line 141

Förarbeten till SFS 1996:245 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Alla förarbeten till ärvdabalken (1958:637) och ändringar i ärvdabalken

Ärvdabalk (1958:637)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1958:B 23; 1LU 1958:B 14, 15; rskr 1958:B 107
Ändring, SFS 1964:165
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 3 §§
Ändring, SFS 1964:325
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ändring, SFS 1969:159
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ändring, SFS 1969:224
Omfattning: upph. 5 kap 2–4 §§
Ändring, SFS 1969:621
Omfattning: upph. 4 kap 3–5 §§, 8 kap 10 §; ändr. 4 kap 1 §, 8 kap 9 §, rubr. till 4 kap
Ändring, SFS 1969:800
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §, 20 kap 8 §, 25 kap 2 §
Ändring, SFS 1970:430
Omfattning: ändr. 16 kap 5 §, 25 kap 4 §
Förarbeten: prop. 1970:13 med förslag till ny delgivningslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:L1U17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 101
Ändring, SFS 1970:851
Omfattning: ändr. 19 kap 11 §
Förarbeten: prop. 1970:136 med förslag till ackordslag m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:1LU65, rskr 449
Ändring, SFS 1970:1001
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §, 12 kap 7 §, 19 kap 13 §, 21 kap 10 §, 23 kap 3 §; nya 12 kap 12, 13 §§
Förarbeten: prop. 1970:145 med förslag till lag om införande av nya jordabalken, m. m. [ pdf |Paragraftecken ], bet. 1970:3LU81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:872
Omfattning: upph. 4 kap, 8 kap 9 §; ändr. 10 kap 4 §, 18 kap 5 §
Ändring, SFS 1973:647
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 25 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1973:32 med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:256
Ändring, SFS 1974:237
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1974:44 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:238
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1969:621
Förarbeten: prop. 1974:44 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:1039
Omfattning: ändr. 19 kap 14, 15 §§, 20 kap 8 §; ny 19 kap 14 a §
Förarbeten: prop. 1974:142 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:404
Ändring, SFS 1975:245
Omfattning: nya 7 kap 7 §, 14 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1975:6 om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:91
Ändring, SFS 1975:640
Omfattning: ändr. 22 kap 5 §, 25 kap 7 §
Förarbeten: prop. 1975:102 med förslag till räntelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:234
Ändring, SFS 1976:221
Rubrik: Lag (1976:221) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 2 §, 20 kap 1, 9 §§, rubr. till 20 kap; ny 20 kap 8 a §
Förarbeten: prop. 1975/76:50 om ändring i ärvdabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:16, rskr 1975/76:288
Ändring, SFS 1976:1117
Rubrik: Lag (1976:1117) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 16 kap 4 §; ny 16 kap 3 a §
Förarbeten: prop. 1976/77:32 om ändring i ärvdabalken, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:65
Ändring, SFS 1977:659
Rubrik: Lag (1977:659) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 16 kap 1, 2 §§, 25 kap 4 §
Ändring, SFS 1978:855
Rubrik: Lag (1978:855) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 7 kap 6 §, 8 kap
Förarbeten: prop. 1978/79:12 om underhåll till barn och frånskilda, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:99
Ändring, SFS 1981:359
Rubrik: Lag (1981:359) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 2 §, 21 kap, 23 kap 2 §, 24 kap 1 §, 25 kap 1, 5 §§; nya 18 kap 1 a §, 19 kap 12 a, 20 a §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1980/81:48 om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:224
Ändring, SFS 1984:655
Rubrik: Lag (1984:655) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:128 med förslag till lag om företagshypotek m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1987:231
Rubrik: Lag (1987:231) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 23 kap 6–9 §§; ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 1, 2, 7, 8 §§, 6 kap 1, 7 §§, 7 kap 3 §, 11 kap 8 §, 14 kap 4 §, 16 kap 1, 8, 9 §§, 18 kap 1 §, 19 kap 15 §, 20 kap 2–4, 6, 10 §§, 23 kap 1, 2, 4, 5 §§; nya 3 kap 9, 10 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87.159
Ändring, SFS 1987:815
Rubrik: Lag (1987:815) om ändring i lagen (1987:231) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7 § i 1987:231
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:124 om de homosexuellas situation i samhället [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:350
Ändring, SFS 1988:1255
Rubrik: Lag (1988:1255) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 9, 11 §§, 17 kap 2 §, 18 kap 2 §, 19 kap 1, 14 a, 18 §§, 20 kap 8 §, 24 kap 4, 5 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1453
Rubrik: Lag (1988:1453) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 23 kap 5 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:58 om rätten att besluta om resning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:33
Ändring, SFS 1989:30
Rubrik: Lag (1989:30) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 24 kap 1 §; nya 18 kap 7 §, 20 kap 11 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:308
Rubrik: Lag (1989:308) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 14 kap 1–3 §§; ändr. 14 kap 4 §, rubr. till 14 kap
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:88 om upphävande av reglerna om bevakning av testamente [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:246
Ändring, SFS 1990:35
Rubrik: Lag (1990:35) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1 §
Ikraft: 1990‑04‑01
Förarbeten: bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1385
Rubrik: Lag (1990:1385) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 7 §, 20 kap 11 §, övergångsbest. till 1989:30
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:489
Rubrik: Lag (1991:489) om ändring i lagen (1969:621) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1969:621
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:506
Rubrik: Lag (1991:506) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 25 kap 3 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1547
Rubrik: Lag (1991:1547) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §, 13 kap 2 §, 15 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:194 om förverkande av rätt att ta arv, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1993:932
Rubrik: Lag (1993:932) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 5 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1434
Rubrik: Lag (1994:1434) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 5 §, 18 kap 2 §, 19 kap 18 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:245
Rubrik: Lag (1996:245) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 20 §; nya 19 kap 21 a §, 20 kap 12 §, 23 kap 6 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 2001:94
Rubrik: Lag (2001:94) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 20 kap 12 §; ändr. 18 kap 7 §, 19 kap 2 §, 20 kap 1, 3, 8, 8 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:322
Rubrik: Lag (2001:322) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ny 20 kap 3 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:323
Rubrik: Lag (2001:323) om ändring i lagen (2001:94) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 8 § i 2001:94
Ändring, SFS 2003:377
Rubrik: Lag (2003:377) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 23 kap 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:80 Ny sambolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:529
Rubrik: Lag (2003:529) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:675
Rubrik: Lag (2003:675) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 1, 3 a, 8, 8 a, 9, 11 §§, 25 kap 3 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:423
Rubrik: Lag (2004:423) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 14, 14 a, 18 §§
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:1340
Rubrik: Lag (2004:1340) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 11 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:25 Slopad arvsskatt och gåvoskatt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:134
Ändring, SFS 2005:131
Rubrik: Lag (2005:131) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 25 kap
Ikraft: 2005‑04‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:88 Nya regler om dödförklaring (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:176
Ändring, SFS 2005:435
Rubrik: Lag (2005:435) om ändring i ärvabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 3 §§, 3 kap 2, 7 §§, 6 kap 2 §, 16 kap 3 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2008:987
Rubrik: Lag (2008:987) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1205
Rubrik: Lag (2010:1205) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 19 kap. 14 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1934
Rubrik: Lag (2010:1934) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: nuvarande 18 kap. 1 a § betecknas 18 kap 1 b §; ändr. 16 kap. 5 §; ny 18 kap. 1 a §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:892
Rubrik: Lag (2011:892) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 1, 2, 5, 6 §§; ny 16 kap. 10 §
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:448
Rubrik: Lag (2012:448) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:378
Rubrik: Lag (2014:378) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:418
Rubrik: Lag (2015:418) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 23 kap. 5 §
Ikraft: 2015‑08‑17
Ändring, SFS 2017:312
Rubrik: Lag (2017:312) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman