Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:242) om domstolsärenden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:242) om domstolsärenden

» Läs lagen (1996:242) om domstolsärenden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:242 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Förarbeten till lagen (1996:242) om domstolsärenden och ändringar i lagen

Lag (1996:242) om domstolsärenden
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1653
Rubrik: Lag (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 18, 37 §§
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:395
Rubrik: Lag (1997:395) om ändring i lagen (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 37 § i 1996:1653
Ändring, SFS 2002:383
Rubrik: Lag (2002:383) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2005:707
Rubrik: Lag (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 21, 24, 25, 38, 39 §§
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:707
Ändring, SFS 2010:1966
Rubrik: Lag (2010:1966) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 5 §; ny 46 a §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:776
Rubrik: Lag (2018:776) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1915
Rubrik: Lag (2018:1915) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:304
Rubrik: Lag (2019:304) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 21, 43 §§
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2020:320
Rubrik: Lag (2020:320) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:925
Rubrik: Lag (2020:925) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Omfattning: ändr. 4, 44, 47 §§, rubr. närmast före 44 §; nya 43 a §, rubr. närmast före 43 a §
Ikraft: 2021‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman