Hem: Teman: Förarbeten:

Åklagarförordning (1996:205)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Åklagarförordning (1996:205)

» Läs åklagarförordning (1996:205) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:205.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i åklagarförordning (1996:205)

Åklagarförordning (1996:205)
Departement: Justitiedepartementet Å
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:110, bet. 1995/96:JuU13, rskr. 1995/96:172
Upphävd: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1284
Rubrik: Förordning (1996:1284) om ändring i åklagarförordningen (1996:205)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1466
Rubrik: Förordning (1996:1466) om ändring i åklagarförordningen (1996:205)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1148
Rubrik: Förordning (1997:1148) om ändring i åklagarförordningen (1996:205)
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 2, 8, 9, 15 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1462
Rubrik: Förordning (1998:1462) om ändring i åklagarförordningen (1996:205)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:35
Rubrik: Förordning (1999:35) om ändring i åklagarförordningen (1996:205)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999‑04‑16
Ändring, SFS 2001:995
Rubrik: Förordning (2001:995) om ändring i åklagarförordningen (1996:205)
Omfattning: upph. 4, 9, 13, 31 §§, rubr. närmast före 5, 9, 31 §§; nuvarande 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14–30, 32 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11–28 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 §§, rubr. närmast före 5, 11, 12, 14, 21, 28, 32 §§ sätts närmast före 4, 8, 9, 11, 18, 25, 28 §§; ny 10 §; omtryck
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:442
Rubrik: Förordning (2002:442) om ändring i åklagarförordningen (1996:205)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:696
Rubrik: Förordning (2002:696) om ändring i åklagarförordningen (1996:205)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2002‑09‑01
Ändring, SFS 2004:109
Rubrik: Förordning (2004:109) om ändring i åklagarförordningen (1996:205)
Omfattning: ändr. 18, 26 §§; ny 29 §
Ikraft: 2004‑04‑01
Ändring, SFS 2004:1265
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman