Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:203) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:203) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

» Läs naturvårdsförordningen (1976:484) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:203 :
EGTL103/79 s1 CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ]

Ändringar i naturvårdsförordning (1976:484)

Naturvårdsförordning (1976:484)
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77 [ pdf ] (bil. 11 p. H 6), JoU 1975/76:33, rskr 1975/76:255
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1976:746
Rubrik: Förordning (1976:746) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 12, 14, 20 §§
Ändring, SFS 1977:63
Rubrik: Förordning (1977:63) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 17, 34 §§
Ändring, SFS 1977:900
Rubrik: Förordning (1977:900) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1979:23
Rubrik: Förordning (1979:23) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 12, 28, 32, 35 §§
Ändring, SFS 1979:794
Rubrik: Förordning (1979:794) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 23 §
Ändring, SFS 1983:424
Rubrik: Förordning (1983:424) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 20, 25, 27, 34 §§; nya 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före nya 27 a, 27 b §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:801
Rubrik: Förordning (1983:801) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1986:175
Rubrik: Förordning (1986:175) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1986:339
Rubrik: Förordning (1986:339) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 20, 23, 25, 27, 34 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1987:594
Rubrik: Förordning (1987:594) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 20, 21, 26, 27, 28, 32, 34, 35 §§; nya 28 a §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:939
Rubrik: Förordning (1987:939) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: upph. 6–8, 18 §§; ändr. 3, 5, 28 a, 34 §§; omtryck
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:715
Rubrik: Förordning (1988:715) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:373
Ändring, SFS 1990:268
Rubrik: Förordning (1990:268) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 12, 27 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:625
Rubrik: Förordning (1990:625) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1991:79
Rubrik: Förordning (1991:79) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 12, 20, 25, 27, 28 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1165
Rubrik: Förordning (1991:1165) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 2, 9, 10, 15, 20, 21, 23, 25, 27, 28 a §§; nya 27 c, 28 b §§
Ikraft: 1991‑08‑01
Ändring, SFS 1991:1629
Rubrik: Förordning (1991:1629) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:2011
Rubrik: Förordning (1991:2011) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 28 a §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:228
Rubrik: Förordning (1992:228) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: nya 36 §, rubr. närmast före 36 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:432
Rubrik: Förordning (1992:432) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1265
Rubrik: Förordning (1992:1265) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1086
Rubrik: Förordning (1993:1086) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 a, 19 h §§, bil. 1, 2, 3
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1098
Rubrik: Förordning (1993:1098) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1161
Rubrik: Förordning (1994:1161) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 19 b, 19 c, 19 d, 20, 27 §§, rubr. närmast före 19 h §; ny 23 a §
Ikraft: 1994‑08‑01
Ändring, SFS 1994:1823
Rubrik: Förordning (1994:1823) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 14, 15, 20, 21 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1433
Rubrik: Förordning (1995:1433) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 12, 27 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:7
Rubrik: Förordning (1996:7) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. 27 a §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:203
Rubrik: Förordning (1996:203) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 19 a, 19 h §§; nya 19 i §, rubr. närmast före 19 i §, bil. 4
Ikraft: 1996‑05‑01
Förarbeten: EGTL103/79 s1
CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:521
Rubrik: Förordning (1996:521) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ny 26 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1657
Rubrik: Förordning (1996:1657) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. bil. 3, 4
Ikraft: 1997‑02‑01
Förarbeten: EGTL103/79 s1
CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:646
Rubrik: Förordning (1997:646) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. bil. 3, 4
Ikraft: 1997‑08‑01
Ändring, SFS 1997:714
Rubrik: Förordning (1997:714) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: nya 21 a, 21 b, 21 c §§
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1997:963
Rubrik: Förordning (1997:963) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. bil. 3, 4
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1998:38
Rubrik: Förordning (1998:38) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)
Omfattning: ändr. bil. 4
Ikraft: 1998‑03‑01
Förarbeten: EGTL103/79 s1
CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1252
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman