Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:201) om ändring i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:201) om ändring i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister

» Läs lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:201 :
prop. 1995/96:128 Följdändringar till reformen om tvåpartsprocess vid de allmänna förvaltningsdomstolarna samt vissa registerfrågor inom socialförsäkringsadministrationen (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SfU6 Tvåpartsprocess, rskr. 1995/96:186

Förarbeten till lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister och ändringar i lagen

Lag (1994:1517) om socialförsäkringsregister
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:201
Rubrik: Lag (1996:201) om ändring i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister
Omfattning: ändr. 3 §, övergångsbest.
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:101
Rubrik: Lag (1997:101) om ändring i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:69, bet. 1996/97:SfU8, rskr. 1996/97:172
Ändring, SFS 1997:934
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman