Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:20) om upphävande av lagen (1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:20) om upphävande av lagen (1979:1035) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

Förarbeten till SFS 1996:20 :
prop. 1995/96:44, bet. 1995/96:TU7 Gotlandstrafiken, rskr. 1995/96:99

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman