Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:189) om ändring i aktiekontoförordningen (1989:845)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:189) om ändring i aktiekontoförordningen (1989:845)

» Läs aktiekontoförordningen (1989:845) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:189 :
Jfr prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU11 Clearingverksamheten m.m., rskr. 1995/96:180

Ändringar i aktiekontoförordning (1989:845)

Aktiekontoförordning (1989:845)
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1989‑12‑08 överg.best.
Upphävd: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1991:1015
Rubrik: Förordning (1991:1015) om ändring i aktiekontoförordningen (1989:845)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:768
Rubrik: Förordning (1992:768) om ändring i aktiekontoförordningen (1989:845)
Omfattning: nya 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1996:189
Rubrik: Förordning (1996:189) om ändring i aktiekontoförordningen (1989:845)
Omfattning: ändr. 1, 10, 13 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU11, rskr. 1995/96:180
Ändring, SFS 1996:1297
Rubrik: Förordning (1996:1297) om ändring i aktiekontoförordningen (1989:845)
Omfattning: ändr. 1 §; nya 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1999:146
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman