Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:188) om ändring i lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:188) om ändring i lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

» Läs lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:188 :
prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU11 Clearingverksamheten m.m., rskr. 1995/96:180

Förarbeten till lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag och ändringar i lagen

Lag (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1989‑12‑08 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1996:188
Rubrik: Lag (1996:188) om ändring i lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1998:1479
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman