Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:183) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparandet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:183) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparandet

» Läs lagen (1983:890) om allemanssparandet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:183 :
prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU11 Clearingverksamheten m.m., rskr. 1995/96:180

Förarbeten till lagen (1983:890) om allemanssparande och ändringar i lagen

Lag (1983:890) om allemanssparande
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1984‑04‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:30 om allemanssparandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:FiU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:32
Upphävd: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:192
Rubrik: Lag (1984:192) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1984‑05‑30
Förarbeten: prop. 1983/84:84 om kooperationens kapitalförsörjning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:NU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:241
Ändring, SFS 1984:1036
Rubrik: Lag (1984:1036) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 29 §; ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast före 24 § sätts närmast före 29 §; nya 8 a, 24–28 §§, rubr. närmast 24, 26 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:51 om bosparande för ungdomar och om andra sparfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FiU 1984/85:7, rskr 1984/85:59
Ändring, SFS 1985:1078
Rubrik: Lag (1985:1078) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:50 om ändringar i allemanssparandet [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:FiU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:93
Ändring, SFS 1986:522
Rubrik: Lag (1986:522) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 8, 9–12, 14–16, 18–25, 27 §§, rubr. närmast före 9, 10, 19, 24 §§; omtryck
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1987:90
Rubrik: Lag (1987:90) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987‑04‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil. 1), bet. 1986/87:FiU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:122
Ändring, SFS 1987:855
Rubrik: Lag (1987:855) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1315
Rubrik: Lag (1987:1315) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 5, 11, 15, 18 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:60 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:105
Ändring, SFS 1988:845
Rubrik: Lag (1988:845) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1988‑12‑01
Ändring, SFS 1989:510
Rubrik: Lag (1989:510) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:989
Rubrik: Lag (1989:989) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 3–5, 15 §§
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:31, bet. 1989/90:FiU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:68
Ändring, SFS 1990:814
Rubrik: Lag (1990:814) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 2, 18 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1116
Rubrik: Lag (1990:1116) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: upph. 20 §; ändr. 10, 18, 19, 21–23, 27 §§; ny 13 a §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:153 om värdepappersfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU4, rskr 1990/91:47
Ändring, SFS 1990:1315
Rubrik: Lag (1990:1315) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:45 om ändringar i allemanssparandet [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1990/91:FiU7, rskr 1990/91:56
Ändring, SFS 1991:185
Rubrik: Lag (1991:185) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑05‑01
Ändring, SFS 1991:529
Rubrik: Lag (1991:529) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:991
Rubrik: Lag (1991:991) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:551
Rubrik: Lag (1992:551) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:690
Rubrik: Lag (1992:690) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 4, 12, 14, 16, 19, 23 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1319
Rubrik: Lag (1992:1319) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 12, 13, 21 §§; ny 15 a §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1497
Rubrik: Lag (1992:1497) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1604
Rubrik: Lag (1992:1604) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:126 om valuta- och kreditreglering [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:FiU6, rskr 1992/93:121
Ändring, SFS 1992:1629
Rubrik: Lag (1992:1629) om ändring i lagen (1992:551) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 15 § i 1992:551, ikrafttr.best. till 1992:551
Ändring, SFS 1993:548
Rubrik: Lag (1993:548) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:934
Rubrik: Lag (1993:934) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 15 § första stycket 6 i 1992:1629
Ändring, SFS 1995:754
Rubrik: Lag (1995:754) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1288
Rubrik: Lag (1995:1288) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: upph. 2 §; nuvarande 15 a § betecknas 15 b §; ändr. 1, 3, 8, 10, den nya 15 b, 16, 22 §§; ny 15 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:183
Rubrik: Lag (1996:183) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparandet
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:1175
Rubrik: Lag (1996:1175) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: upph. 4, 8, 8 a, 15, 15 a, 15 b, 16, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 24, 26 §§; ändr. 1, 3, 9, 10, 18, 19, 22 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:465
Rubrik: Lag (1997:465) om ändring i lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest. till 1992:1629
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1998:269
Rubrik: Lag (1998:269) om upphävande av lagen (1983:890) om allemanssparande
Omfattning: upph.
Förarbeten: prop. 1997/98:50, bet. 1997/98:FiU17, rskr. 1997/98:199
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman