Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:181) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:181) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

» Läs lagen (1990:1114) om värdepappersfonder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:181 :
prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU11 Clearingverksamheten m.m., rskr. 1995/96:180

Förarbeten till lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och ändringar i lagen

Lag (1990:1114) om värdepappersfonder
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:153 om värdepappersfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU4, rskr 1990/91:47
Upphävd: 2004‑04‑01
Ändring, SFS 1992:556
Rubrik: Lag (1992:556) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:1320
Rubrik: Lag (1992:1320) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: upph. 4 §, upph. 1992:556; ändr. 1, 3, 6, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 10 a, 13 a, 43 a, 44 a, 44 b §§, rubr. närmast före 7 a, 44 a §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 385L0611 [ pdf ], 388L0220 [ pdf ]
Ändring, SFS 1992:1577
Rubrik: Förordning (1992:1577) om ikraftträdande av lagen (1992:1320) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ikrafttr. av SFS 3 § i 1992:1320
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:544
Rubrik: Lag (1993:544) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 33 §; ny 33 a §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. i vissa delar av 1992:1320
Ändring, SFS 1995:78
Rubrik: Lag (1995:78) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:755
Rubrik: Lag (1995:755) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 22, 23 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
CELEX-nr: 385L0611 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1290
Rubrik: Lag (1995:1290) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:181
Rubrik: Lag (1996:181) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 31 §; ny 32 a §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:755
Rubrik: Lag (1996:755) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: nya 6 a, 6 b §§
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:724
Rubrik: Lag (1998:724) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1998‑10‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1998:770
Rubrik: Lag (1998:770) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 6 a, 6 b §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1491
Rubrik: Lag (1998:1491) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 31, 32 a §§; nya 27 a, 31 a §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:320
Rubrik: Lag (1999:320) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ny 27 b §
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:660
Rubrik: Lag (2002:660) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 11, 14 §§
Ikraft: 2002‑08‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:117 Utländska förvaringsinstitut (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:FiU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:314
Ändring, SFS 2003:1225
Rubrik: Lag (2003:1225) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: utgår genom 2004:74
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:39
Ändring, SFS 2004:46
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2004:74
Rubrik: Lag (2004:74) om ändring i lagen (2003:1225) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2003:1125 utgår
Förarbeten: bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman