Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:180) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:180) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

» Läs lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:180 :
prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU11 Clearingverksamheten m.m., rskr. 1995/96:180, EGTL141/93 s27 CELEX-nr: 393L0022 [ pdf ]

Förarbeten till lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet och ändringar i lagen

Lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Upphävd: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 1992:1712
Rubrik: Lag (1992:1712) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 1, 5 §§; nya 4 kap 7 §, 5 kap 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 4 kap 7 §
Ikraft: 1994‑01‑01
CELEX-nr: 379L0279 [ pdf ], 380L0390 [ pdf ], 382L0121 [ pdf ], 387L0345 [ pdf ], 388L0627 [ pdf ], 390L0211 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1712
Ändring, SFS 1994:2017
Rubrik: Lag (1994:2017) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 3, 4 §§, 7 kap 4 §, 8 kap 6 §; nya 7 kap 2 a §, rubr. närmast före 7 kap 2 a §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:89
Rubrik: Lag (1995:89) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:180
Rubrik: Lag (1996:180) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: nuvarande 8 kap 7 § betecknas 8 kap 8 §; ändr. 1 kap 1, 4 §§, 8 kap 1, 4, 5, 6 §§, 9 kap 1, 2, 6 §§, 11 kap 8, 9, 10 §§; nya 8 kap 7, 9, 10 §§
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU11, rskr. 1995/96:180, EGTL141/93 s27
CELEX-nr: 393L0022 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:261
Rubrik: Lag (1998:261) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 2 §, 3 kap 1 §, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 3 §, 6 kap 2 §, 7 kap 2, 2 a §§, 8 kap 2, 6, 7 §§, 11 kap 7, 10 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §, 4 kap 2 §; nya 3 kap 1 a, 3 a, 4 §§, 4 kap 1 a, 8, 9, 10, 11 §§, 11 kap 1 a, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h §§, rubr. närmast före 4 kap 8 §, 11 kap 2 a §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 2000:72
Rubrik: Lag (2000:72) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2000‑03‑10
Förarbeten: prop. 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU9 [ pdf ], rskr. 1999/2000:135
Ändring, SFS 2000:1096
Rubrik: Lag (2000:1096) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2001:969
Rubrik: Lag (2001:969) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 11 kap 7 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:50
Ändring, SFS 2004:58
Rubrik: Lag (2004:58) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:311
Rubrik: Lag (2004:311) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 8 kap 4 §; ny 2 kap 9 §, rubr. närmast före 2 kap 9 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:217, EGTL141/1993 s27, EGTL035/2003 s 1
CELEX-nr: 31993L0022 [ pdf ], 32002L0087 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:581
Rubrik: Lag (2004:581) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:112 Europabolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:380
Rubrik: Lag (2005:380) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingsverksamhet
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 2 §, 12 kap 2 §; nya 5 kap 3 a §, 6 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:142 Marknadsmissbruk (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU27 [ pdf ], rskr. 2004/05: 264, EUTL96/2003 s16
CELEX-nr: 32003L0006 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:487
Rubrik: Lag (2005:487) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §; nya 2 kap 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 10, 11 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:834
Rubrik: Lag (2005:834) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: upph. 5 kap 5, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 5 kap 5 §; ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 2 §, 10 kap 1 §; ny 11 kap 1 b §
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:158 Prospekt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL345/2003 s64
CELEX-nr: 32003L0071 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:914
Rubrik: Lag (2005:914) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 3 §, 11 kap 7 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:455
Rubrik: Lag (2006:455) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ny 4 kap 2 a §, rubr. närmast före 4 kap 2 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
CELEX-nr: 32004L0025 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:605
Rubrik: Lag (2006:605) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 2006‑08‑18
Förarbeten: prop. 2005/06:150 Europakooperativ (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:277 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ], 32003R1435 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:366
Rubrik: Lag (2007:366) om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 4 §§, 5 kap 6 §, 6 kap 4 §, rubr. närmast före 5 kap 6 §, rubr. till 11 kap; nya 1 kap 5, 6, 7, 8 §§, 4 kap 1 b, 2 b, 2 c, 2 d §§, 5 kap 3 b, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 6 kap 3 a, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 1 kap 5, 8 §§, 4 kap 2 b §, 5 kap 5, 11 §§, 6 kap 5, 6, 7 §§, nya 5 a, 9 a, 11 a kap
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:187 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EGTL243/2002 s1, EUTL343/2006 s96
CELEX-nr: 32004L0109 [ pdf ], 32007L0014 [ pdf ], 32002R1606 [ pdf ], 32006D0891,
Ändring, SFS 2007:528
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman