Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar

» Läs lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:18 :
prop. 1995/96:100, bet. 1995/96:TU10 Vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar, rskr. 1995/96:129, EGTL164/94 s15

Förarbeten till lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar och ändringar i lagen

Lag (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
Departement: Näringsdepartementet RST
Ikraft: 1996‑06‑16 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:100, bet. 1995/96:TU10, rskr. 1995/96:129, EGTL164/94 s15
CELEX-nr: 394L0025 [ pdf ]
Upphävd: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2004:464
Rubrik: Lag (2004:464) om ändring i lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
Omfattning: nya 1 a, 6 a §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2004:475
Rubrik: Lag (2004:475) om ändring i lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§; nya 1 b, 2 a §§, rubr. närmast före 1 b §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:88 Övervakning av sjötrafiken m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:229, EGTL164/1994 s15, EUTL214/2003 s18
CELEX-nr: 31994L0025 [ pdf ], 32003L0044 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:801
Rubrik: Lag (2011:801) om ändring i lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑08‑01
CELEX-nr: 32008R0765 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:96
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman