Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar

» Läs lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:168 :
Förs. 1995/96:RB2, bet. 1995/96:FiU9 Vissa äldre sedlars giltighet (förs. 1995/96:RB2), rskr. 1995/96:162

Förarbeten till lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar och ändringar i lagen

Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1996‑04‑01
Förarbeten: Förs. 1995/96:RB2, bet. 1995/96:FiU9 Vissa äldre sedlars giltighet (förs. 1995/96:RB2), rskr. 1995/96:162
Ändring, SFS 1998:1416
Rubrik: Lag (1998:1416) om ändring i lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1999‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman