Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:166) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:166) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

» Läs lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:166 :
prop. 1995/96:121 Vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU24 Vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal, rskr. 1995/96:171

Förarbeten till lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och ändringar i lagen

Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:650
Rubrik: Lag (1992:650) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:466
Rubrik: Lag (1993:466) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 10, 11, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:918
Rubrik: Lag (1993:918) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 23 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1883
Rubrik: Lag (1994:1883) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1981
Rubrik: Lag (1994:1981) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 7, 14 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:166
Rubrik: Lag (1996:166) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:679
Rubrik: Lag (1996:679) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:960
Rubrik: Lag (1996:960) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 10, 23 §§, övergångsbest. till 1993:466
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1341
Rubrik: Lag (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 3, 23 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:498
Rubrik: Lag (1997:498) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artiser m.fl.
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 2, 12, 14, 19, 20 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg. best.
Ändring, SFS 1997:499
Rubrik: Lag (1997:499) om ändring i lagen (1996:1341) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 1996:1341
Ändring, SFS 1997:1047
Rubrik: Lag (1997:1047) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:253
Rubrik: Lag (1998:253) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:696
Rubrik: Lag (1998:696) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1272
Rubrik: Lag (1999:1272) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:53
Rubrik: Lag (2000:53) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 17 §; nya 3 a, 17 a §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2000‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:477
Rubrik: Lag (2000:477) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 10, 21, 23 §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2001:1234
Rubrik: Lag (2001:1234) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:658
Rubrik: Lag (2003:658) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 10, 21, 23 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:1141
Rubrik: Lag (2004:1141) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 8, 16 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:74
Ändring, SFS 2007:766
Rubrik: Lag (2007:766) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007‑12‑15
Ändring, SFS 2009:807
Rubrik: Lag (2009:807) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1061
Rubrik: Lag (2009:1061) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: upph. 22 §, ändr. 20 §; ny 5 a §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1247
Rubrik: Lag (2010:1247) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1252
Rubrik: Lag (2011:1252) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: upph. 3 a, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 17 a, 18, 19, 20, 21 §§, 23 §, rubr. närmast före 3 a, 6, 12, 14, 19, 20, 21, 23 §; ändr. 2, 10 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:953
Rubrik: Lag (2013:953) om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman