Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:161) med vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:161) med vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal

» Läs lagen (1996:161) med vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:161 :
prop. 1995/96:121 Vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU24 Vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal, rskr. 1995/96:171

Förarbeten till lagen (1996:161) med vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal och ändringar i lagen

Lag (1996:161) med vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal
Departement: Finansdepartementet S4
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman