Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:136) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:136) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)

» Läs varumärkesförordningen (1960:648) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:136 :
EGTL11/94 s1 CELEX-nr: 394R0040 [ pdf ]

Ändringar i varumärkesförordning (1960:648)

Varumärkesförordning (1960:648)
Departement: Näringsdepartementet
Upphävd: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 1961:207
Omfattning: ändr. 1, 23 §§
Ändring, SFS 1966:171
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 24 §
Ändring, SFS 1967:848
Omfattning: upph. 23 §
Ändring, SFS 1973:907
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1975:1332
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 24, 26 §§
Ändring, SFS 1985:1010
Rubrik: Förordning (1985:1010) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 3, 21 §§; ny 26 a §
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1986:679
Rubrik: Förordning (1986:679) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1986‑10‑01
Ändring, SFS 1986:1222
Rubrik: Förordning (1986:1222) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: upph. 22 §, rubr. närmast före 22 §; ändr. 24 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1989:712
Rubrik: Förordning (1989:712) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1989‑09‑01
Ändring, SFS 1990:807
Rubrik: Förordning (1990:807) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1990‑08‑01
Ändring, SFS 1991:1201
Rubrik: Förordning (1991:1201) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1991‑09‑01
Ändring, SFS 1992:1691
Rubrik: Förordning (1992:1691) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 3, 9, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1994:2057
Rubrik: Förordning (1994:2057) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 24 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1279
Rubrik: Förordning (1995:1279) om ändring i varumärkeslagen (1960:648)
Omfattning: ändr. 6, 7, 15, 24 §§; nya 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: EGTL11/94 s1
CELEX-nr: 394R0040 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:136
Rubrik: Förordning (1996:136) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: upph. 27, 28, 29 §§; nya 1 a, 27–49 §§, rubr. närmast före 27, 30, 47 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Förarbeten: EGTL11/94 s1
CELEX-nr: 394R0040 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:775
Rubrik: Förordning (2001:775) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 1 a §; nya 1 b, 1 c, 1 d, 1e, 1 f, 1 g §§
Ikraft: 2001‑12‑01
Ändring, SFS 2003:567
Rubrik: Förordning (2003:567) om ändring varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 24, 27, 46 §§
Ikraft: 2003‑10‑01
Ändring, SFS 2004:33
Rubrik: Förordning (2004:33) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 24, 46 §§
Ikraft: 2004‑03‑15
Ändring, SFS 2005:241
Rubrik: Förordning (2005:241) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 7, 24 §§
Ikraft: 2005‑06‑01
Ändring, SFS 2009:1154
Rubrik: Förordning (2009:1154) om ändring i varumärkesförordningen (1960:648)
Omfattning: ändr. 24, 27, 28 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2011:594
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman