Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:133) om ändring i lagen (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:133) om ändring i lagen (1995:312) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar

Förarbeten till SFS 1996:133 :
bet. 1995/96:LU29 Ändring i konkurslagen, m.m., rskr. 1995/96:167

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman