Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:122) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:122) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

» Läs sametingslagen (1992:1433) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:122 :
prop. 1995/96:77, bet. 1995/96:KU20 Ändring i sametingslagen (1992:1433) m.m., rskr. 1995/96:156

Förarbeten till sametingslagen (1992:1433) och ändringar i lagen

Sametingslag (1992:1433)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:553
Rubrik: Lag (1995:553) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ändr. 3 kap 31, 33 §§; ny 3 kap 32 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:748
Rubrik: Lag (1995:748) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:122
Rubrik: Förordning (1996:122) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ny 2 kap 3 a §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1997:168
Rubrik: Lag (1997:168) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 3, 17, 22, 32, 32 a, 33 §§
Ikraft: 1997‑06‑01
Ändring, SFS 2000:1214
Rubrik: Lag (2000:1214) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 3, 7, 10, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 32 a §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 1, bet. 2000/01:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:64
Ändring, SFS 2001:186
Rubrik: Lag (2001:186) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2003:704
Rubrik: Lag (2003:704) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 4 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:538
Rubrik: Lag (2004:538) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: upph. 4 kap, rubr. närmast före 3 kap 2 §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 5 §, 3 kap 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 26, 32, 32 a, 33 §§; nya 3 kap 5 a §, 34, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 3 kap 34, 37 §§
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2005:843
Rubrik: Lag (2005:843) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 17, 22, 32, 32 a, 33 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:803
Rubrik: Lag (2006:803) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2, 6 §§, 3 kap 4, 7, 9, 15, 16, 19, 23, 32, 32 a §§; nya 2 kap 1 a, 5 a, 6 a §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2009:725
Rubrik: Lag (2009:725) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:868
Rubrik: Lag (2010:868) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 7 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1976
Rubrik: Lag (2018:1976) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: nuvarande 2 kap. 3 a § betecknas 2 kap. 3 d §; ändr. 2 kap. 2, 4, 5, 6 a §§ och 3 kap. 2, 8, 10, 15, 19 §§; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 e , 4 a §§
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:881
Rubrik: Lag (2019:881) om ändring i sametingslagen (1992:1433)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 32 a §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman