Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

» Läs förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:103.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

Förordning (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1996‑04‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1019
Rubrik: Förordning (1999:1019) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 6 §; nya 2 a, 8 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:558
Rubrik: Förordning (2000:558) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 3, 6 §§; nya 1 a, 2 b §§
Ikraft: 2000‑07‑10
Ändring, SFS 2001:247
Rubrik: Förordning (2001:247) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2003:450
Rubrik: Förordning (2003:450) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ny 2 c §
Ikraft: 2003‑07‑14
Ändring, SFS 2004:150
Rubrik: Förordning (2004:150) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2006:1233
Rubrik: Förordning (2006:1233) om ändring i förordningen (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
Omfattning: ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:854
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman