Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket

» Läs förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:102.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket

Förordning (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket
Departement: Finansdepartementet RS
Ikraft: 1996‑04‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1028
Rubrik: Förordning (1999:1028) om ändring i förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:561
Rubrik: Förordning (2000:561) om ändring i förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2000‑07‑10
Ändring, SFS 2004:200
Rubrik: Förordning (2004:200) om ändring i förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket
Omfattning: upph. 8 §
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2006:1243
Rubrik: Förordning (2006:1243) om ändring i förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket
Omfattning: ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:758
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman