Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:971) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:971) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

» Läs lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:971 :
prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 11), bet. 1993/94:FiU20 Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95, rskr. 1993/94:458

Förarbeten till lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och ändringar i lagen

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:971
Rubrik: Lag (1994:971) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 10 §; nya 24 §, rubr. närmast före 24 §
Ändring, SFS 1994:1736
Rubrik: Lag (1994:1736) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: nya 25 §, rubr. närmast före 25 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:103
Rubrik: Lag (1995:103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:558
Rubrik: Lag (1995:558) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 8, 11 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1728
Rubrik: Lag (1995:1728) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1384
Rubrik: Lag (1996:1384) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1103
Rubrik: Lag (1997:1103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 2000:296
Rubrik: Lag (2000:296) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande och flyktingar m.fl.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6, 15, 22, 24 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:471
Rubrik: Lag (2001:471) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2002:1112
Rubrik: Lag (2002:1112) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraft: 2003‑01‑15
Ändring, SFS 2004:408
Rubrik: Lag (2004:408) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 10, 16, 17 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1377
Rubrik: Lag (2004:1377) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 10, 16, 19 §§
Ikraft: 2005‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:718
Rubrik: Lag (2005:718) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:177
Rubrik: Lag (2006:177) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:323
Rubrik: Lag (2007:323) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2008:941
Rubrik: Lag (2008:941) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:817
Rubrik: Lag (2009:817) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1546
Rubrik: Lag (2009:1546) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:201
Rubrik: Lag (2010:201) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010‑12‑01
Ändring, SFS 2010:532
Rubrik: Lag (2010:532 ) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1962
Rubrik: Lag (2010:1962) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:331
Rubrik: Lag (2011:331) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑05‑01
Ändring, SFS 2013:755
Rubrik: Lag (2013:755) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 3, 22 §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2016:381
Rubrik: Lag (2016:381) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 11 §; ny 11 a §
Ikraft: 2016‑06‑01
Ändring, SFS 2017:229
Rubrik: Lag (2017:229) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2017:578
Rubrik: Lag (2017:578) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:586
Rubrik: Lag (2017:586) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:346
Rubrik: Lag (2018:346) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ändr. 1 b, 3, 3 a §§
Ikraft: 2018‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1204
Rubrik: Lag (2019:1204) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman