Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:970) om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:970) om fortsatt giltighet av lagen (1982:315) om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser

Förarbeten till SFS 1994:970 :
prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.12), bet. 1993/94:NU29 Kompletteringspropositionen, rskr. 1993/94:449

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman