Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:963) om ändring i lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:963) om ändring i lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner

» Läs lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:963 :
prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.7), bet. 1993/94:FiU19 Den kommunala ekonomin, rskr. 1993/94:442

Förarbeten till lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner och ändringar i lagen

Lag (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner
Departement: Inrikesdepartementet KE
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1585
Rubrik: Lag (1992:1585) om ändring i lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner
Omfattning: nuvarande 4, 5, 6–11 §§ betecknas 5, 6, 10–15 §§; ändr. 2, 3, de nya 5, 6, 11, 12 §§; nya 4, 7, 8, 9 §§, 4, 5, 6, 7, 8 p i övergångsbest.; omtryck
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:779
Rubrik: Lag (1993:779) om ändring i lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner
Omfattning: upph. p 5 överg.best.; ändr. p 4, 6
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:963
Rubrik: Lag (1994:963) om ändring i lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner
Omfattning: ny 9 p övergångsbest.
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1517
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman