Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:962) om ändring i lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:962) om ändring i lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994

» Läs lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994 (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:962 :
prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.7), bet. 1993/94:FiU19 Den kommunala ekonomin, rskr. 1993/94:442

Förarbeten till lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994 och ändringar i lagen

Lag (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994
Departement: Finansdepartementet BA
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1363
Rubrik: Lag (1993:1363) om ändring i lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1994:962
Rubrik: Lag (1994:962) om ändring i lagen (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman