Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995

» Läs lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995 (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:961 :
prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.7), bet. 1993/94:FiU19 Den kommunala ekonomin, rskr. 1993/94:442

Förarbeten till lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995 och ändringar i lagen

Lag (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995
Departement: Finansdepartementet BA
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1965
Rubrik: Lag (1994:1965) om ändring i lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1995:895
Rubrik: Lag (1995:895) om ändring i lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman