Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:958) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:958) om ändring i patientjournallagen (1985:562)

» Läs patientjournallagen (1985:562) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:958 :
prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU26 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m., rskr. 1993/94:410

Förarbeten till patientjournallagen (1985:562) och ändringar i lagen

Patientjournallag (1985:562)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:189 om patientjournallag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SoU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:401
Upphävd: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 1986:197
Rubrik: Lag (1986:197) om ändring i patientjournallagen (1985:562)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1986‑05‑13
Förarbeten: bet. 1985/86:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:154
Ändring, SFS 1990:785
Rubrik: Lag (1990:785) om ändring i patientjournallagen (1985:562)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:72 om arkiv m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:KrU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:307
Ändring, SFS 1992:459
Rubrik: Lag (1992:459) om ändring i patientjournallagen (1985:562)
Omfattning: nuvarande 11, 12, 13, 14, 15, 16, betecknas 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§; ändr. 8 §, den nya 15 §; rubr. närmast före nuvarande 11, 14, 16 §§ sätts närmast före de nya 15, 18, 20 §§; nya 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 1992‑10‑01
Ändring, SFS 1992:1420
Rubrik: Lag (1992:1420) om ändring i patientjournallagen (1985:562)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:76 om höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1992:1566
Rubrik: Lag (1992:1566) om ändring i patientjournallagen (1985:562)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:958
Rubrik: Lag (1994:958) om ändring i patientjournallagen (1985:562)
Omfattning: ändr. 6, 16 §§
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1995:61
Rubrik: Lag (1995:61) om ändring i patientjournallagen (1985:562)
Omfattning: ändr. 14, 17 §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:534
Rubrik: Lag (1998:534) om ändring i patientjournallagen (1985:562)
Omfattning: ändr. 9, 16 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1662
Rubrik: Lag (1998:1662) om ändring i patientjournallagen (1985:1662)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 2002:298
Rubrik: Lag (2002:298) om ändring i patientjournallagen (1985:562)
Omfattning: ändr. 3, 16 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2008:355
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman