Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:956) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:956) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

» Läs lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:956 :
prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU26 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m., rskr. 1993/94:410

Förarbeten till lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. och ändringar i lagen

Lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1961:122 med förslag till förordning om tillverkning av sprit och vin, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; BeU 1961:54; rskr 1961:288
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1963:225
Omfattning: ändr. 1, 4 §§, 5 § 1 mom
Ändring, SFS 1973:997
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 4 §
Förarbeten: prop. 1973:187 med förslag till tullförordning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SkU69 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:358
Ändring, SFS 1974:729
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17 §§
Ändring, SFS 1975:716
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15 §§
Ändring, SFS 1977:294
Rubrik: Lag (1977:294) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Omfattning: ändr. 1–6, 8–10, 12–14, 16, 17 §§
Förarbeten: prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Ändring, SFS 1980:192
Rubrik: Lag (1980:192) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Omfattning: upph. 15 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:399
Rubrik: Lag (1981:399) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: prop. 1980/81:179 om vissa åtgärder inom alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU54 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:330
Ändring, SFS 1984:417
Rubrik: Lag (1984:417) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:142 om ändring i sekretesslagen (1908:100) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:341
Ändring, SFS 1987:1191
Rubrik: Lag (1987:1191) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1990:433
Rubrik: Lag (1990:433) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Omfattning: ändr. 2–4 §§, 5 § 2 mom, 6, 8, 16, 17 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1991:281
Rubrik: Lag (1991:281) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:408
Rubrik: Lag (1991:408) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Omfattning: nya 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1275
Rubrik: Lag (1992:1275) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:365
Rubrik: Lag (1993:365) om ändring i lagen (1992:1275)om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1992:1275
Ändring, SFS 1994:956
Rubrik: Lag (1994:956) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 5, 6, 7, 13 §§; nya 5 a, 5 b, 5 c, 9 a, 10 a §§
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1741
Rubrik: Lag (1994:1741) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§, 5 § 2 mom, 8, 8 a, 9, 10 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1158
Rubrik: Lag (1996:1158) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Omfattning: upph. 10 a §; ändr. 1 §, 5 § 3 mom. 5 a, 5 b, 5 c, 7, 9 a, 13 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:369
Rubrik: Lag (1998:369) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Omfattning: ny 18 §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:536
Rubrik: Lag (1998:536) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Omfattning: ändr. 5 c §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1003
Rubrik: Lag (1999:1003) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Omfattning: ändr. 10, 14 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 2000:1236
Rubrik: Lag (2000:1236) om ändring i lagen (1996:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:288
Rubrik: Lag (2005:288) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Omfattning: ändr. 13 §; ny 13 a §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:304
Rubrik: Lag (2009:304) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Omfattning: ändr. 5 c §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1622
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman