Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:955) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:955) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

» Läs lagen (1992:860) om kontroll av narkotika (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:955 :
prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU26 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m., rskr. 1993/94:410

Förarbeten till lagen (1992:860) om kontroll av narkotika och ändringar i lagen

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:107 om ny läkemedelslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SoU21, rskr 1991/92:342
Ändring, SFS 1992:1276
Rubrik: Lag (1992:1276) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 §; nya 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 1973‑07‑01
Ändring, SFS 1993:361
Rubrik: Lag (1993:361) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 8, 13 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 7 a, 7 b, 7 c, 9 a, 13 a §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:362
Rubrik: Lag (1993:362) om ändring i lagen (1992:1276) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 11 a §, ikrafttr. best. till 1992:1276
Ändring, SFS 1994:955
Rubrik: Lag (1994:955) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6, 13, 14 §§
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1995:91
Rubrik: Lag (1995:91) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:476
Rubrik: Lag (1995:476) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 7 a, 7 c, 8, 9 a, 10, 11, 11 a, 13 §§
Ikraft: 1995‑06‑01
CELEX-nr: 392L0109 [ pdf ] 393L0046 [ pdf ] 390R3677 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1154
Rubrik: Lag (1996:1154) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:538
Rubrik: Lag (1998:538) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:55
Rubrik: Lag (1999:55) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 1999:419
Rubrik: Lag (1999:419) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:539
Rubrik: Lag (2000:539) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑03‑25
Ändring, SFS 2000:1247
Rubrik: Lag (2000:1247) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:47
Rubrik: Förordning (2001:47) om ikraftträdande av lagen (2000:539) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2000:539
Ändring, SFS 2001:1282
Rubrik: Lag (2001:1282) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §; ny 3 a §
Ikraft: 2002‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:33 Schengenintyg (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:96
Ändring, SFS 2005:471
Rubrik: Lag (2005:471) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: upph. 7 b §; ändr. 7 a, 7 c, 8, 9, 9 a, 10, 11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14 §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2005‑08‑18 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer (Socialdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:278, EUTL047/2004 s1, EUTL022/2005 s1
CELEX-nr: 32004R0273 [ pdf ], 32005R0111 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:307
Rubrik: Lag (2009:307) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:369
Rubrik: Lag (2009:369) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 3 a, 5, 14 §§
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:812
Rubrik: Lag (2009:812) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:666
Rubrik: Lag (2010:666) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:114
Rubrik: Lag (2011:114) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 7, 7 a, 9, 9 a, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 15 §, rubr. närmast före 12, 15 §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2016:532
Rubrik: Lag (2016:532) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1112
Rubrik: Lag (2018:1112) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
Omfattning: nuvarande 11 a § betecknas 11 b §; ny 11 a §
Ikraft: 2019‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman