Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område

» Läs lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:954 :
prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU26 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m., rskr. 1993/94:410

Förarbeten till lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område och ändringar i lagen

Lag (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:790
Rubrik: Lag (1996:790) om ändring i lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område
Omfattning: ändr. 5, 33 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:532
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman