Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården

» Läs lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:953 :
prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU26 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m., rskr. 1993/94:410

Förarbeten till lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården och ändringar i lagen

Lag (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑10‑01
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:789
Rubrik: Lag (1996:789) om ändring i lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
Omfattning: upph. 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§; nuvarande 18 § betecknas 12 §; ändr. rubr. närmast före 12 §; ny 7 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:499
Rubrik: Lag (1998:499) om ändring i lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Ändring, SFS 1998:532
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman