Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar

» Läs förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:950.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar

Förordning (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 1995:505
Rubrik: Förordning (1995:505) om ändring i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:271
Rubrik: Förordning (2003:271) om ändring i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:751
Rubrik: Förordning (2003:751) om ändring i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggning
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 3, 6, 7 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:197
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman