Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

» Läs förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:949.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen

Förordning (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1995:504
Rubrik: Förordning (1995:504) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: nuvarande 9 § betecknas 8 §; ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:622
Rubrik: Förordning (1996:622) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 4, 5, 7 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1999:167
Rubrik: Förordning (1999:167) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 2 §; ny 6 a §
Ikraft: 1999‑05‑01
Ändring, SFS 2000:1170
Rubrik: Förordning (2000:1170) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2002:57
Rubrik: Förordning (2002:57) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑03‑01
Ändring, SFS 2003:499
Rubrik: Förordning (2003:499) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2003‑09‑01
Ändring, SFS 2005:1078
Rubrik: Förordning (2005:1078) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:141
Rubrik: Förordning (2006:141) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:1432
Rubrik: Förordning (2006:1432) om ändring i förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1034
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman