Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:945) med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:945) med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem

» Läs förordningen (1994:945) med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:945 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 9 p.D), bet. 1993/94:UbU8 Anslag till högre utbildning och forskning, rskr. 1993/94:287

Ändringar i förordningen (1994:945) med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem

Förordning (1994:945) med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1221
Rubrik: Förordning (1997:1221) om upphävande av förordningen (1994:945) med instruktion för Rådet för högpresterande datorsystem
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman