Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:940) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:940) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

» Läs förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:940 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.11), 1993/94:150 (bil.10), bet. 1993/94:AU12 Arbetslivspolitik, 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:190, 1993/94:457

Ändringar i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare

Förordning (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:45 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:AU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:100
Upphävd: 2000‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:742
Rubrik: Förordning (1986:742) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: ändr. 4, 8, 11, 12 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:415
Rubrik: Förordning (1987:415) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: upph. 10, 12 §§; ändr. 8, 9, 11 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1591
Rubrik: Förordning (1988:1591) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:159
Rubrik: Förordning (1989:159) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: ny 10 §
Ikraft: 1989‑06‑01
Ändring, SFS 1993:733
Rubrik: Förordning (1993:733) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:940
Rubrik: Förordning (1994:940) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: ändr. 1, 7 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.11), 1993/94:150 (bil.10), bet. 1993/94:AU12, 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:190, 1993/94:457
Ändring, SFS 1995:341
Rubrik: Förordning (1995:341) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995‑04‑15
Ändring, SFS 1995:729
Rubrik: Förordning (1995:729) om ändring i förordningen (1995:729) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1997:582
Rubrik: Förordning (1997:582) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:630
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman