Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:938) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:938) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag

» Läs förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:938 :
Jfr prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 10), bet. 1993/94:FiU20 Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95, rskr. 1993/94:457

Ändringar i förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag

Förordning (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 12), bet. 1983/84:AU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:228
Upphävd: 2001‑09‑01 överg.best
Ändring, SFS 1985:509
Rubrik: Förordning (1985:509) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag
Omfattning: ändr. 19, 24 §§; ny 19 a §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:967
Rubrik: Förordning (1985:967) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1986:415
Rubrik: Förordning (1986:415) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag
Omfattning: ändr. 3, 12, 14, 21, 22, 24, 25 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 12), bet. 1985/86:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:153
Ändring, SFS 1986:1023
Rubrik: Förordning (1986:1023) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag
Omfattning: ändr. 4, 11, 19 a, 20 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:514
Rubrik: Förordning (1987:514) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till arbetsmarknadsutbildning i företag
Omfattning: upph. 8, 12–16, 23, 25–30 §§, rubr. närmast före 12, 25 §§; nuvarande 4–7, 9–11, 18–22, 24 §§ betecknas 6–16, 18, 19 §§; ändr. författningsrubr., nya 12–16, 18, 19 §§, 2, 3, 17 §§, rubr. närmast före 1 §; rubr. närmast före 3, 4, 21 §§ sätts närmast före 2, 6, 13 §§; nya 4, 5, 20 §§, rubr. närmast före 20 §; omtryck
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:649
Rubrik: Förordning (1988:649) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
Omfattning: ändr. 2, 4, 14, 18 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1587
Rubrik: Förordning (1988:1587) om ändring i förordningen (1984:518) om utbildning i företag
Omfattning: ändr. 2, 4, 14 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:47 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.3), bet. 1988/89:FiU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:94
Ändring, SFS 1989:157
Rubrik: Förordning (1989:157) om ändring i förordningen (1984:518) om utbildning i företag
Omfattning: ny 21 §
Ikraft: 1989‑06‑01
Ändring, SFS 1990:725
Rubrik: Förordning (1990:725) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 13, 14, 18, 19 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.12), bet. 1989/90:AU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:242
Ändring, SFS 1990:1358
Rubrik: Förordning (1990:1358) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:888
Rubrik: Förordning (1991:888) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
Omfattning: upph. 3, 4 §§; ändr. 2, 5, 14, 18, 19 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.12), 1990/91:150 (bil.I:6), 1990/91:AU11 1990/91:FiU30, rskr 1990/91:164, 1990/91:386
Ändring, SFS 1992:321
Rubrik: Förordning (1992:321) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
Omfattning: upph. 14 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:727
Rubrik: Förordning (1993:727) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 13, 19 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:938
Rubrik: Förordning (1994:938) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 1, 2, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 21 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:978
Rubrik: Förordning (2000:978) om ändring i förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:626
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman