Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:936) om ungdomspraktikanter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:936) om ungdomspraktikanter

» Läs förordningen (1994:936) om ungdomspraktikanter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:936 :
Jfr prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 10), bet. 1993/94:FiU20 Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95, rskr. 1993/94:457

Ändringar i förordningen (1994:936) om ungdomspraktikanter

Förordning (1994:936) om ungdomspraktikanter
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Tidsbegränsad: 1995‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1838
Rubrik: Förordning (1994:1838) om ändring i förordningen (1994:936) om ungdomspraktikanter
Omfattning: ändr. 5 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:152
Rubrik: Förordning (1995:152) om ändring i förordningen (1994:936) om ungdomspraktikanter
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1994:1838
Ikraft: 1995‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:721
Rubrik: Förordning (1995:721) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1994:936) om ungdomspraktikanter dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 6, 9 §§; ändr. 5, 11, 32 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman