Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:931) om ändring i lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:931) om ändring i lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling

» Läs lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:931 :
prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:AU26 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling), rskr. 1993/94:459

Förarbeten till lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling och ändringar i lagen

Lag (1992:1331) om arbetslivsutveckling
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 1993‑01‑01
Tidsbegränsad: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1993:154
Rubrik: Lag (1993:154) om ändring i lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑04‑01
Ändring, SFS 1993:720
Rubrik: Lag (1993:720) om ändring i lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1502
Rubrik: Lag (1993:1502) om fortsatt giltighet av lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:931
Rubrik: Lag (1994:931) om ändring i lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling
Omfattning: upph. 2, 3 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1675
Rubrik: Lag (1994:1675) om ändring i lagen (1992:1331) om arbetslivsutveckling
Omfattning: nya 2, 3 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman