Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:903) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:903) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

» Läs växtskyddslagen (1972:318) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:903 :
prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU29 Lag om genetiskt modifierade organismer, rskr. 1993/94:391

Förarbeten till växtskyddslagen (1972:318) och ändringar i lagen

Växtskyddslag (1972:318)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: prop. 1972:89 med förslag till växtskyddslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 41, rskr 236
Ändring, SFS 1977:351
Rubrik: Lag (1977:351) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1976/77:111 om ändring i skogsvårdslagen (1948:237), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], JoU 1976/77:29, rskr 1976/77:276
Ändring, SFS 1989:492
Rubrik: Lag (1989:492) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 2–6, 8, 10, 11 §§; rubr. närmast före 8 § sätts närmast före 6 §; nya 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JoU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:322
Ändring, SFS 1990:93
Rubrik: Lag (1990:93) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:389
Rubrik: Lag (1991:389) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1993:554
Rubrik: Lag (1993:554) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:903
Rubrik: Lag (1994:903) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: upph. 2 a §, rubr. närmast före 2 a §; ändr. 6, 10 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:26
Rubrik: Lag (1995:26) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:364
Rubrik: Lag (1995:364) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 10, 11 §§; nya 5 a, 7 a §§
Ikraft: 1995‑04‑15
Ändring, SFS 2006:808
Rubrik: Lag (2006:808) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7 a, 11 §§; nya 2 a, 6 a, 8 a, 11 a §§
Ikraft: 2006‑07‑01
CELEX-nr: 32000L0029 [ pdf ], 32002L0089 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:1057
Rubrik: Lag (2013:1057) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 1, 3, 5, 5 a, 7, 7 a, 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 6 b §, nya rubr. närmast före 4, 5 §§
Ikraft: 2014‑01‑01
CELEX-nr: 32000L0029 [ pdf ], 32010L0001 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:1125
Rubrik: Lag (2016:1125) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 4, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2018:784
Rubrik: Lag (2018:784) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman