Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:900) om genetiskt modifierade organismer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:900) om genetiskt modifierade organismer

» Läs lagen (1994:900) om genetiskt modifierade organismer (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:900 :
prop. 1993/94:198 Lag om genetiskt modifierade organismer (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU29 Lag om genetiskt modifierade organismer, rskr. 1993/94:391

Förarbeten till lagen (1994:900) om genetiskt modifierade organismer och ändringar i lagen

Lag (1994:900) om genetiskt modifierade organismer
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 390L0219 [ pdf ] 390L0220 [ pdf ]
Upphävd: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman